Podsumowanie kolędy 2023-24 w naszej parafii

Kolęda 2023-2024, Sochaczew dnia 11.02.2024 r.

Zakończyliśmy kolędę 2024 r. Odwiedzaliśmy rodziny, które wcześniej wyraziły chęć przyjęcia nas do swoich domów. W kolędzie uczestniczyli na stałe, ks. proboszcz oraz ks. Bartek, oraz przez pewien okres diakon Mateusz, i ks. Sylwester zakonnik, a także trzy dni ks. Tomasz. Szacujemy, że odwiedziliśmy 1250 mieszkań około od 35 do 40 procent mieszkańców naszej parafii. W domach jednorodzinnych przyjmuje nas więcej osób w blokach mniej. W tym roku, mieliśmy do odwiedzenia więcej parafian niż w roku ubiegłym. W niektóre dni tygodnia Mszę Świętą wieczorną odprawiał ks. Robert z Guzowa i w ten sposób nie musieliśmy przerywać kolędy o godz.18.00.

Wnioski

Można się zastanawiać. Co to jest kolęda – wizyta duszpasterska? Jaki jest jej cel? Odwiedzając domy i mieszkania poznajemy parafian, mamy możliwość wysłuchania tego co wierni mają do powiedzenia o kościele. My przypominamy o ważności przyjmowania sakramentów. Jest też ważny, ale nie najważniejszy zwyczaj składanej ofiary. Nie należy jednak, traktować kolędy jako super środka na ewangelizację parafian. To co najważniejsze dokonuje się w świątyni. Jeśli brakuje chęci słuchania słowa, osobistej modlitwy oraz praktyki sakramentalnej, to kilka minut rozmowy z księdzem, nie pomoże w odnalezieniu drogi do Boga.

Postulaty parafian jakie w tym roku słyszeliśmy to jednostkowe głosy. Nie zauważyliśmy, aby jakiś temat parafialny lub kościelny, szczególnie absorbował uwagę naszych mieszkańców. W rozmowach doceniano remonty, które są prowadzone w ostatnich latach oraz posługę duszpasterską w kościele.

Wiele rodzin, traktuje kolędę jako wyraz swojego przywiązania do wiary katolickiej. Zauważyliśmy jednak, że około połowa osób, które nas przyjęły nie przychodzi regularnie do świątyni na niedzielną Mszę Świętą. Dobrym miernikiem, czy ktoś przychodzi w niedzielę do kościoła nawet okazjonalnie, jest ks. Bartek. Jeśli, ktoś go w ogóle nie zna, znaczy, że od ponad 1.5 roku nie zajrzał do parafii.

Zauważyliśmy, że w parafii jest wiele osób starszych, mieszkających samotnie. Nie zapominajmy do nich dzwonić i się nimi interesować. Zachęcamy również, by prosić nas księży o przyjazd do chorych nie wychodzących z domu z komunią przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Postulaty na przyszłość

Jakie są nasze priorytety: Chcemy odwiedzać parafian nie prosząc o pomoc księży z zewnątrz. W kolędzie powinni uczestniczyć księża na stałe związani z parafią. W naszym przypadku jest to ks. proboszcz i ks. wikariusz. Chcielibyśmy nie spieszyć się podczas kolędy, pomodlić się i chwilę porozmawiać. W przypadku dużej ilości odwiedzanych mieszkań, jak to jest obecnie, jest to bardzo trudne.

Żeby normalnie przebiegała praca duszpasterska w parafii, najlepszym rozwiązaniem będzie odwiedzanie naszych mieszkańców co dwa lata, czyli umowne podzielenie parafii na pół.

Ofiary:

Dziękujemy za ofiary składane podczas kolędy. Zgodnie z naszymi regulacjami diecezjalnymi ponad 60 procentach zasiliło fundusz parafialny, około 20 procent zostało przeznaczone na kształcenie kleryków, pozostałe 20 procent jest ofiarą dla księdza. Z ofiar, które zostały zebrane w tym roku dokończymy remont schodów przed kościołem oraz wyremontujemy ogrodzenie na cmentarzu parafialnym. Jeszcze raz dziękujemy za spotkania i życzliwość i do zobaczenia.

Ks. Jacek, ks. Bartek i diakon Mateusz.