Sprawozdanie roczne proboszcza za rok 2023

Minął rok 2023

Cieszymy się, że liczba osób przychodzących do naszego kościoła nie maleje. Parking za kościołem jest wiele razy zapełniony przyjeżdżającymi autami. To na pewno raduje w czasach, kiedy przyznanie się do wiary nie jest mile widziane na salonach i wśród elit. Dobrze, że młodzi ludzie chcą zawierać związki małżeńskie a potem chrzcić dzieci. Nasza parafia jeśli chodzi o średni wiek to statystycznie 50 plus. Nowe bloki, które powstały przy ulicy Okrzei i 15 Sierpnia, trochę zmieniają tę statystykę. W minionym roku ochrzciliśmy 78 dzieci (67 w nawiasie liczba z roku 2022), zostało zawartych 20 małżeństw (24), odbyło się 70 pogrzebów (82), 70 dzieci przyjęło I Komunię Świętą (75). Nasze duszpasterstwo opiera się na posłudze liturgicznej. Oprócz tego odbywają się katechezy ewangelizacyjne dla dorosłych i młodzieży (jesień 2023r.) oraz rekolekcje REO Odnowy w Duchu Świętym. W dalszym ciągu przygotowaniem do świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia są 3 dniowe rekolekcje połączone ze spowiedzią. W parafii działają grupy ministrantów, dwie schole dziecięca oraz dorosłych, grupa Caritas, która przygotowuje paczki przed świętami oraz grupa lektorów świeckich  

W lipcu tego roku udało się sprowadzić do parafii relikwie świętych: między innymi ks. Popiełuszki, ks. Wyszyńskiego, Ojca Maksymiliana Kolbe, Ks. Papczyńskiego. Również od tego roku działają dwie grupy mężczyzn modlących się codziennie na różańcu.

W parafii oprócz wiernych są również księża. Cieszymy się obecnością ks. Bartka, ale to jedyny stały współpracownik proboszcza. Oprócz ks. Bartka w tym roku pomagali nam nieregularnie księża z Domu Księdza Seniora, ojcowie franciszkanie z radia Niepokalanów, ks. Sylwester Oblat, a ostatnie 3 miesiące roku ksiądz Tomasz. Cieszy również obecność ks. diakona Mateusza, jedynego diakona diecezji, który akurat w naszej parafii odbywa swoje roczne praktyki. Mała ilość księży przekłada się na konieczność łączenia wieczornych intencji mszalnych i wcześniejsze, rok naprzód, zamawianie intencji za zmarłych. Kolęda odbywała się w formie odwiedzin parafian, gdy uchylona była furtka lub brama domu lub w przypadku bloków wcześniejszych zapisów. Choć nie wszystko funkcjonowało bez zastrzeżeń to będziemy kontynuować taką formę, którą wymusza mała ilość księży w parafii.

Jakie plany na przyszłość. Chcemy rozwijać tzw. duszpasterstwo misyjne, czyli takie, które nie zadowala się tylko przychodzącymi do kościoła. W jaki sposób. Poprzez zapraszanie na katechezy, poprzez ewangelizację na zewnątrz świątyni, poprzez katechezę przed udzieleniem komunii i bierzmowania a także katechezę przedmałżeńską.

Jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne. W ostatnim okresie udało nam się pomalować 400 metrów kwadratowych ścian od strony parkingu, wyremontować 200 metrów kwadratowych schodów, założyć nową dmuchawę do ogrzewania nawiewowego w kościele, pomalować około 1200 m kwadratowych sufitu. Ta ostatnia praca została wykonana po prawie dwudziestu latach od ostatniego malowania. Na rok 2024 przewidujemy dokończenie remontu schodów przed świątynią oraz zinwentaryzowanie grobów na naszym parafialnym cmentarzu, a w miarę możliwości zmianę około 120 metrów ogrodzenia cmentarza. Parafia ma jeszcze nieznaczne zobowiązania za wybudowanie plebanii w roku 2012, które oddamy w ciągu dwóch lat. Kończymy rok z zapasem finansowym pozwalającym na bierzące regulowanie rachunków za gaz, światło, wodę, śmieci oraz innych. Jak wpomniałem w liście do parafian jaki rozdajemy obecnie podczas kolędy ( styczeń 2024), nie korzystamy i nie korzystaliśmy z żadnych dotacji państwowych czy samorządowych a przeprowadzane remonty finansujemy ze ofiar składanych przez parafian oraz naszy niedzielnych i świątecznych gości.

Bardzo dziękuję za wszelkie przejawy życzliwości, ofiary oraz konstruktywne uwagi.

Ks. proboszcz Jacek Skrobisz