Życzenia Wielkanocne Biskupa Wojciecha Osiala

Bracia Kapłani,

Osoby życia konsekrowanego,

Drodzy Diecezjanie,

Chcę powiedzieć Wam wszystkim, że w tych świątecznych dniach pamiętam o Was. Jestem blisko każdego z Was, z Waszymi rodzinami i bliskimi. Szczególnie pamiętam o Was, Kochani Chorzy, którzy jesteście w szpitalach, hospicjach, domach opieki i rodzinnych domach. Przekazuję słowo pocieszenia i nadziei tym, którzy przeżywają trudne życiowe sytuacje. Z Wami jestem szczególnie blisko.

Uwierzcie mocno w to, że jest dla nas Dobra Nowina. Pan Jezus zmartwychwstał! W Ewangelii wielkanocnej słyszymy, że Maria Magdalena, Szymon Piotr i Jan widzieli o poranku pusty grób. To nie jest wymyślona historia, ale prawdziwe świadectwo. Mamy zmartwychwstanie i jest życie wieczne w niebie, Jezus pokonał śmierć, grzech i szatana. W Nim mamy nowe życie. Miłość i dobro ostatecznie zwyciężają. Nie utraćmy nigdy tej wielkanocnej nadziei.

W roku jubileuszu 25-lecia pielgrzymki św. Jana Pawła II do Łowicza zostawiam Wam słowo z homilii wygłoszonej w naszej diecezji. Papież mówił do nas, że Chrystus „jest Nauczycielem, Zmartwychwstałym, który ma życie w sobie i pozostaje zawsze obecny w Kościele i w świecie. To On objawia nam wolę Ojca i uczy jak trzeba spełniać powołanie otrzymane od Boga za sprawą Ducha Świętego. (…) Tylko On jedyny zna najlepiej człowieka i wie, co kryje się we wnętrzu jego serca. Dzisiaj mówi do nas: «beze Mnie nic nie możecie uczynić» (J 15, 5)”.

Niech zmartwychwstały Chrystus nam wszystkim błogosławi

+ Wojciech Osial

Drodzy Parafianie,

Przyjmijcie i od nas bardzo krótkie życzenia:

Chrystus Zmartwychwstał, żyje i nas poprzedza.

Niech ta dobra Nowina będzie dla nas ogromną pociechą w naszym smutku, bezradności, opuszczeniu. Chrystus zwyciężył śmierć.

Wiary w Zmartwychwsałego życzą ks. Jacek, ks. Bartek i diakon Mateusz.

Ilustracja z Kodeksu Angelicum Bolonia.