Przemienienie Pańskie 6 sierpnia

Święto Przemienienia pojawia się chronologicznie w Syrii już na przełomie VII i VIII wieku. Dopiero po wielu latach dociera do Europy. Nawiązuje ono do Ewangelii i opisu Przemienienia Jezusa Chrystusa na górze Tabor (por. Mt 17, 1-8; Mk 9, 2-8; Łk 9, 28-36). Przemienienie Pańskie przyjęło się w Kościele powszechnym za papieża Kaliksta III (1455-58). Papież ten określił datę jego świętowania właśnie na 6 sierpnia.

„Głównym celem Przemienienia było umocnienie serc apostołów wobec skandalu krzyża; aby upokorzenie męki, której chciał się poddać, nie wstrząsnęło ich wiarą, wcześniej została im objawiona Jego ukryta godność.” Leon Wielki , Traktaty 51, 3