Modlitwy o jedność chrześcijan

Tydzień modlitw o jedność chrześcijan 18.01 do 24.01 . Kościół powszechny zaprasza nas do modlitwy o jedność wszystkich wierzących, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym. Prośmy Boga aby wierzący w Chrystusa byli jedno. Św. Paweł napisał: Chrystus nie może być podzielony. Nie może być podzielony wśród wierzących w niego. Módlmy się o dar miłości do chrześcijan i jedności między nami.