Nowi ministranci w parafii

W niedzielę 4 marca br. do grona ministrantów dołączyło 10 nowych chłopców. Kulminacyjnym momentem było założenie komży oraz złożenie przyrzeczenia. Dziękujemy ks. Witoldowi za przygotowanie chłopców do służby ołtarza, oraz dziękujemy rodzicom za współpracę.

Módlmy się. Najłaskawszy Boże, Ty przez Syna swojego, powierzyłeś Swojemu Kościołowi wielkie zadania, pobłogosław † tych wybranych do świętej służby. Spraw, aby wiernie wypełniali swoje obowiązki i stale wzrastali w Twojej łasce i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Zdjęcie z rodzicami
Ministranci otrzymali legitymacje