Boże Ciało 2020 procesja – galeria

Dnia 11 czerwca 2020 roku w Kościele Katolickim w Polsce obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Jak co roku udaliśmy się w procesji do 4 ołtarzy by wsłuchiwać się w słowo Dobrej Nowiny oraz dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii. W tym roku w skromniejszej formie procesja poruszała się wokół naszej świątyni. Pierwszym ołtarzem był znajdujący się w kościele. Przed głównym wejściem do Kościoła ustawiono drugi ołtarz. Potem procesyjnie udaliśmy się na parking za kościołem gdzie znajdował się trzeci ołtarz. Czwarty z ołtarzy przy którym ks. Stefan Samborski odczytał również Ewangelię w języku greckim znajdował się na skrapie. Tutaj ks. proboszcz wygłosił homilię odnosząc się w niej do skomponowanego przez św. Tomasza z Akwinu hymnu Pane Lingua. Po zakończeniu homilii oraz modlitwy wierni zostali pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem.

W procesji uczestniczyli: ministranci, lektorzy, asysta niosąca baldachim, bielanki sypiące kwiaty, panie katechetki, pan organista, Kółka Żywego Różańca, grupy parafialne i licznie zgromadzeni wierni oraz ks. Mariusz, Marek, Stefan i Jacek. Miejmy nadzieję, że za rok wyruszymy już na ulice by również poza terenem kościelnym świadczyć o Chrystusie ukrytym w Hostii. Ks. Proboszcz podziękował wszystkim osobom, które pomogły przygotować ołtarze i samą uroczystość.

Poniżej zdjęcie z Uroczystości Bożego Ciała.