Śpiewy dla dzieci – I Komunia 2021

Poniżej pieśni dla dzieci, które będą śpiewać podczas I Komunii

1. Do Twojej Świątyni przyszliśmy wraz, ze śpiewem i graniem, o Jezu, nasz Panie, bo ty kochasz nas. \

ref. Witamy Cię, przyjacielu dzieci, Radosny śpiew niech ku Tobie wzleci. (2x).

2. Do Twojej Świątyni przyszliśmy wraz, by słuchać Cię pilnie i wierzyć usilnie, bo Ty uczysz nas.
ref. Witamy Cię, przyjacielu dzieci, Radosny śpiew niech ku Tobie wzleci. (2x).

xxxxxx

Ofiaruje Tobie, Panie mój, Całe życie me, Cały jestem Twój, Aż na wieki.

Oto moje serce, przecież wiesz Tyś miłością mą jedyną jest.

1. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi, Pobiegnę Go przywitać, z radości serce drży.

Ref, O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię.

2. Nie jestem godzien Panie, byś w sercu moim był, Tyś Królem wszego świata, a jam jest marny pył.

O szczęście…

3. Gdy wspomnę na me grzechy, to z żalu płyną łzy, Bom zranił Serce Twoje, o Jezu, odpuść mi.

O Szczęście…

xxxxx

Idzie mój Pan” Idzie mój Pan – On teraz biegnie, by spotkać mnie.

(Ref.) Mija góry, łąki, lasy, – by Komunii stał się cud. – On chce Chlebem nas nakarmić, – by nasycić życia głód. – Idzie mój Pan…

Mija góry, łąki, lasy – by Komunii stał się cud. – On Krwią Swoją nas napełni, – W sercach naszych sprawi cud. – Idzie mój Pan…

xxxxx

Bądź pozdrowiona, łaski pełna Maryjo, Matko ma. Przyjmij dzięki, Matko moja, bo wielka dobroć Twa.

Ref. Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię, O, Matko, spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe. Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię, O, Matko, spójrz, pobłogosław mnie.

Dziś do Ciebie przychodzimy, Ty witasz dzieci swe. Biednym, smutnym, zrozpaczonym, Ty dajesz łaski swe.

Ref. Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię, O, Matko, spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe. Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię, O, Matko, spójrz, pobłogosław mnie.

Matko Najświętsza, pomóż w wędrówce, Do Boga prowadź nas. Pokaż drogę tę najkrótszą, Niech z Bogiem spotkam się.

Ref. Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię, O, Matko, spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe. Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię, O, Matko, spójrz, pobłogosław mnie.

xxxxx

Spotkałem dziś Jezusa i On powiedział mi (że co?)

Że jest mym przyjacielem Do końca moich dni.

Dlatego chcę wielbić Cię, Dlatego mówię kocham Cię, Dlatego szukam Cię co dzień.

Zdjęcie archiwalne.