Odpust parafialny dnia 25.06.2023r., zapraszamy

W tym dniu czyli 25 sierpnia 2023r., w naszej parafii będziemy czcili naszą patronkę Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. Mszę Świętą odpustową odprawi ojciec Jacek Szczepanik. Po Mszy Świętej litania do Matki Bożej Loretańskiej. Tego dnia można uzyskać odpust zupełny pod następującymi warunkami:

  1. Stan łaski uświęcającej. Spowiedź św. sakramentalna; jedna spowiedź wystarczy dla uzyskania kilku czy nawet kilkunastu odpustów, warunkiem jest by zawsze, za każdym razem być w stanie łaski uświęcającej.
  2. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego.
    Chodzi tutaj o samo przywiązanie, o radykalne zerwanie z jakąkolwiek sposobnością, o której wiemy, że może prowadzić nas do grzechu, nawet lekkiego; odrzucenie przywiązania do naszych słabości, złych skłonności, nałogów itp. W tym dniu powinniśmy prosić Pana Boga żeby dał nam siłę aby mogliśmy przezwyciężyć wszystkie te nasze słabości, które mogą nas zniewalać.
  3. Komunia św. – warunkiem jest przystąpienie tego dnia do Komunii św.
  4. Dzieło odpustowe, czyn odpustowy, uczestniczenie we Mszy Świętej tego dnia.
  5. Modlitwa w intencjach Ojca św. Jest to modlitwa, która wspiera intencje Ojca św., które nosi w swoim sercu; wystarczy tutaj odmówić modlitwę „Ojcze nasz i Zdrowaś Mario” lub jakąkolwiek inną modlitwę w tych intencjach.