Odwołanie Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby 09.03.2024r.

Jak podaje Nuncjatura Apostolska w Warszawie w dniu 9 marca 2024r., Ojciec Święty Franciszek: Przyjął rezygnację biskupa Andrzeja DZIUBY z posługi biskupa łowickiego. Mianował administratora apostolskiego diecezji łowickiej sede vacante w osobie biskupa pomocniczego tejże diecezji Wojciecha Tomasza Osiala. Powodem odwołania Biskupa Dziuby są stwierdzone zaniedbania w prowadzeniu spraw związanych z wykorzystywaniem nieletnich przez duchownych naszej diecezji. Ks. Biskup był biskupem łowickim od 22.05.2004r.