W Iowa w USA uznano osobowość dzieci od poczęcia

Nasi ochrzczeni chcą aborcji tymczasem w USA gdzie katolicy stanowią mniejszość. Depesza KAI z dnia 9 marca 2024r. Na zdjęciu dziecko w 12 tygodniu od poczęcia.

Izba Reprezentantów stanu Iowa przyjęła przepisy, które uznają osobowość dzieci nienarodzonych w chwili poczęcia i zaostrzają kary dla tych, którzy powodują śmierć nienarodzonej osoby bez zgody matki.

Osoba nienarodzona, zgodnie z definicją zawartą w ustawie, to „indywidualny organizm z gatunku homo sapiens od momentu zapłodnienia do żywych narodzin”. Obecne prawo zabrania już niezgodnego z prawem „przerywania ciąży”, ale ta ustawa zmieniłaby język w celu przyznania prawnego uznania i ochrony „osobie nienarodzonej”. Ustawa zwiększyłaby również kary za naruszenie tego prawa.

Spowodowanie śmierci lub poważnych obrażeń u osoby nienarodzonej podczas popełnienia „przestępstwa z użyciem siły” lub podczas popełnienia „przestępstwa lub przestępczej napaści” podlegałoby przestępstwu klasy A, które podlega karze dożywotniego więzienia.

Osoba, która umyślnie powoduje śmierć nienarodzonej osoby „bez wiedzy lub dobrowolnej zgody kobiety ciężarnej” w jakimkolwiek innym kontekście, podlegałaby przestępstwu klasy B, które podlega karze do 25 lat pozbawienia wolności. Osoba, która usiłuje popełnić takie przestępstwo, podlegałaby przestępstwu klasy C, zagrożonemu karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Ustawa nie zakazuje wyraźnie zapłodnienia in vitro (IVF), ale nie zwalnia z tej ochrony dzieci nienarodzonych, które powstały w wyniku zapłodnienia in vitro.

Zapłodnienie in vitro jest metodą, której sprzeciwia się Kościół katolicki, ponieważ oddziela ona akt małżeński od prokreacji i niszczy embrionalne życie ludzkie. Podczas zapłodnienia in vitro lekarze łączą plemniki i komórki jajowe w celu stworzenia ludzkich embrionów. Podczas gdy niektóre z nich są wszczepiane i ostatecznie rodzą się, większość jest niszczona lub zamrażana na czas nieokreślony. Miliony nienarodzonych dzieci zostało zabitych lub zamrożonych na czas nieokreślony w wyniku zapłodnienia in vitro od lat 80-tych XX wieku.

Uznając postęp nauki dostępny dziś dla osób szukających pomocy w posiadaniu dzieci, Konferencja Biskupów Katolickich USA ostrzega katolików na swojej stronie internetowej przed związanymi z tym kwestiami etycznymi.

„Wiele technik stosowanych obecnie w celu przezwyciężenia niepłodności ma również głębokie implikacje moralne, a pary powinny być ich świadome przed podjęciem decyzji o ich zastosowaniu” – czytamy w wytycznych.

Ustawa przyjęta przez Izbę nie zakazuje aborcji zleconych przez matkę nienarodzonego dziecka. W 2018 r. gubernator Kim Reynolds podpisała ustawę zakazującą aborcji od szóstego tygodnia ciąży, ale prawo to zostało zablokowane przez sądy i jest obecnie rozpatrywane przez Sąd Najwyższy stanu Iowa.