Prośba o modlitwę o powołania 3 maja br.

Poniżej fragment listu Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby na Niedzielę Dobrego Pasterza dnia 3 maja 2020r.

Drodzy Bracia i Siostry.

Rozważamy tajemnicę powołania kapłańskiego w szczególnym czasie trwającej pandemii, której skutki we wszystkich wymiarach życia są coraz dotkliwsze. Poza wszelkimi ludzkimi staraniami podejmowanymi dla opanowania i pokonania tego zagrożenia, jako ludzie wiary nie możemy nie doceniać siły i znaczenia modlitwy.

Warto wiedzieć i pamiętać o tym, że w każdą niedzielę za wszystkich parafian, za każdego z nas, kapłan sprawuje Mszę świętą zwaną Sumą, ofiarując ją Panu Bogu z prośbą o nasze dobro doczesne i zbawienie wieczne. Każda Eucharystia jest żywą i aktualną Ofiarą Chrystusa i Kościoła. Chrystus nigdy nie zawodzi swoich kapłanów i wiernych. Zawsze jest obecny i działa skutecznie – zawsze z pełną z mocą zbawienia. Jednak aktualne owoce Jego Zbawczej Ofiary zależą też od aktualnej wiary ludu jako wspólnoty Kościoła.

Jakże potrzeba dziś tej wiary w moc zbawienia uobecnionego tu i teraz w posłudze kapłanów! Nawet jeśli jeszcze niemożliwa jest nasza liczna fizyczna obecność na Mszy świętej, jedności duchowej nic nie może postawić granic. Pismo Święte w wielu miejscach mówi o tym, że w szczególnych okolicznościach Pan Bóg wzywa, a nawet nakazuje modlitwę pasterzom w jedności z całym ludem. Sam Jezus polecił nam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą (Mt 7,7- 8). Może się zatem okazać, że właśnie w nasze ręce został złożony dar ocalenia nas i całego świata, tylko nie doceniliśmy danej kapłanom i nam wszystkim możliwości. Oby to nie był nasz grzech zaniedbania.

Warto zatem uwierzyć Bogu. Warto zaufać ustanowionym przez Niego znakom i wybranym przez Niego sługom zbawienia. Warto, a nawet trzeba modlić się, aby tej posługi nigdy wśród wiernych nie zabrakło. Warto i koniecznie trzeba prosić Boga, o nowe i liczne powołania, aby nie zabrakło kapłanów w naszych czasach i w następnych pokoleniach, gdyż taka, a nie żadna inna, zasada wtajemniczenia i doświadczenia zbawienia została ustanowiona aż do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa.

Bądźmy więc silni w wierze i zjednoczeni modlitwie. Niech tej mocy udzieli nam Bóg i niech nam błogosławi; W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.