Relikwie Świętych w naszym kościele 30.07.2023r.

Za tydzień w niedziele do naszej świątyni zostaną uroczyście wprowadzone relikwie świętych i błogosławionych:

O godz. 12.00 ks. Bp Michał Janocha odprawi uroczystą Mszę Świętą, podczas której zostaną wprowadzone relikwie świętych. Relikwie będą umieszczone w kaplicy za ołtarzem oraz na bocznej ścianie przy prezbiterium. W czwartek, piątek i sobotę poprzedzającą uroczystość będziemy podczas Mszy czytać życiorysy świętych, których relikwie znajdą się w naszym kościele.

Św. Ireneusz z Lyonu + około 202 r.;
Św. Stanisław Papczyński +17 września 1701r.
Św. Zygmunt Szczęsny Feliński + 17 września 1895r.;
Bł. Ignacy Kłopotowski 7 września 1931r.;
Bł. Alfons Mazurek + 28 sierpnia 1944r.;
Św. Maksymilian Maria Kolbe + 14 sierpnia 1941r.;
Bł. Jerzy Popiełuszko + 19 października 1984r.;
Bł. Kardynał Stefan Wyszyński + 28 maja 1981r.;

Poniżej zdjęcie bp Michała Janochy

Biskup Michał Janocha

Kolekta – św. Stanisław Papczyński (18 maja) ur.18.05.1631r. +17.09.1701r.

Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świętego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i niesienia pomocy zmarłym w czyśćcu, † spraw, prosimy, abyśmy za przykładem jego życia i apostolskiej działalności głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna * i wypraszając miłosierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w prawdziwej ojczyźnie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

KOLEKTA – bł. Stefan. Kard Wyszyński (28 maja) +28.05.1981r.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś Kościołowi błogosławionego Stefana, biskupa, pasterza dobrego i mężnego; † spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy służyli tylko Tobie, Jedynemu Bogu, * wiernie żyli Ewangelią i miłowali każdego człowieka. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Kolekta- bł. Alfons Mazurek (12 czerwca) ur. 01.03.1891r. +28.08.1944r.

Panie Jezu, nasz ukrzyżowany Zbawicielu, dzięki Twojej łasce błogosławiony Alfons Maria zwyciężył przemoc miłością, a śmierć dobrowolnym darem ze swojego życia; spraw, abyśmy umocnieni przykładem jego wierności i męczeństwa, byli gotowi oddać swoje życie za Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Kolekta – św. Ireneusz z Lyonu (28 czerwca) +202

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Ireneusz, biskup, utwierdził prawdziwą naukę i pokój w Kościele, przez jego wstawiennictwo odnów w nas wiarę i miłość, abyśmy dążyli do zgody i jedności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusaktóry z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Kolekta – św. Maksymilian Maria Kolbe (14 sierpnia) ur. 08.01.1894r. +14.08.1941r.

Boże, Ty napełniłeś gorliwością o zbawienie dusz i miłością ku bliźnim świętego Maksymiliana Marię, prezbitera i męczennika, żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, * spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy dla Twojej chwały wytrwale pracując w służbie braci, * w życiu i w śmierci stawali się podobni do Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Kolekta – bł. Ignacy Kłopotowski (7 września) +07.09.1931r.

Boże, który tchnąłeś w serce błogosławionego Ignacego, prezbitera, wielką miłość do Wcielonego Słowa i Jego Dziewiczej Matki, wzbudzając w nim pragnienie budowania Twojego królestwa, przez gorliwe naśladowanie miłości Chrystusa wobec ludzi ubogich i odrzuconych, oraz uczyniłeś go apostołem prasy i wydawnictw katolickich – wejrzyj na nasze pokorne błagania i spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy z radością oddawali całych siebie dziełu zbawienia świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusaktóry z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Kolekta – św. Zygmunt Szczęsny Feliński (17 września) ur. 01.11.1822r. +17.09.1895r.

Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty w swojej świętej Opatrzności prowadziłeś świętego Zygmunta Szczęsnego, biskupa, drogą cierpienia, prawdy i miłości, † spraw przez jego wstawiennictwo, * abyśmy wiernie służąc Chrystusowi w Kościele, mogli osiągnąć życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

KOLEKTA – bł. Jerzy Popiełuszko (19 października) ur. 14.09.1947r. +19.10.1984r.

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swej Opatrzności, uczyniłeś błogosławionego męczennika Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości i obrońcą ludzkiej godności; † spraw prosimy, * abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem, żyjąc w prawdziwej wolności, umieli zło dobrem zwyciężać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Poniżej relikwie oraz certyfikaty potwierdzające ich autentyczność.