Remont schodów oraz ścian naszej świątyni

Od 18 września rozpoczęły się prace przy naprawie schodów od strony ulicy 15 sierpnia. Praca jest podzielona na trzy etapy. Przwiduje naprawę i ponowne ułożenie kamienia na schodach od strony miasta potem od strony Boryszewa i w roku 2024r. schodów naprzeciw wejścia głównego do świątyni. Hiszpański granit ułożony przed świątynią powoli pękał z powodu erozi podłoża. Po przygotowaniu podłoża schody zostaną ponownie ułożone z tych samych elementów. Podłoże zostanie zabezpieczone zachowując spadki tak aby woda nie gromadziła się na schodach. Powierzchnia do remontu to około 300 m2.

Ściany kościoła zostaną natomiast umyte, odgrzybione, następnie zostanie położony klej oraz dwie warstwy farby. Remontowana powierzchnia to około 400 m2.

Poniżej galeria z I fazy prac. Stan prac na dzień 22 września 2023r.

Prace w ostatnim tygodniu września fotografie z dnia 30 września 2023 r.