Święcenie pojazdów 25.07 niedziela

W dniu 25 lipca w niedziele po każdej Mszy Świętej tradycyjnie będziemy święcili pojazdy oraz prosili o wsparcie dla polskich misjonarzy w zakupie środków transportu.

Za wstawiennictwem św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących oraz bł. Jana Pawła II- Pielgrzyma świata i Misjonarza wszystkich ludów i narodów, modlimy się o bezpieczne podróże i opiekę Bożą dla wszystkich kierujących pojazdami i poruszających się po naszych drogach. Starajmy się odpowiedzialnie korzystać z pojazdów mechanicznych, dbać o bezpieczną, trzeźwą i roztropną jazdę.

Św. Krzysztofie módl się za nami.