Szwajcaria nowe dane statystyczne o religii

Jak podaje KAI w depeszy z dnia 26 stycznia 2024r., 34 proc. ludności Szwajcarii deklaruj się jako osoby bez przynależności religijnej i grupa ta po raz pierwszy jest liczniejsza niż odsetek katolików (32 proc.) – wynika z badania strukturalnego przeprowadzonego przez Federalny Urząd Statystyczny.

Katolicy są obecnie drugą co do wielkości grupą, wyprzedzając członków Kościoła Ewangelicko-Reformowanego (21 proc.) i innych wspólnot religijnych (13 proc.) – są to głównie inne wspólnoty chrześcijańskie i wspólnoty islamskie (obie po 6 proc.).

Odsetek osób bez przynależności religijnej różni się w zależności od kantonu. Stanowią one większość mieszkańców w kantonach Bazylea-Stadt i Neuchâtel (odpowiednio 56 proc. i 53 proc.), podczas gdy ich odsetek jest o ponad połowę niższy w Szwajcarii Środkowej, w kantonach Nidwalden (24 proc.), Obwalden (22 proc.) i Uri (19 proc.). Odsetek ludności bez przynależności religijnej jest najniższy w kantonie Appenzell-Innerrhoden (15 proc.). Ogólnie rzecz biorąc, odsetek osób bez przynależności religijnej jest niższy na obszarach wiejskich (28 proc.) niż na obszarach miejskich (36 proc.) Szwajcarii.

Populacja bez przynależności religijnej jest młodsza od reszty populacji. Stanowi jedynie 16 proc. w grupie ponad 75 lat, podczas gdy stale rośnie w grupach młodszych wiekiem, z wyjątkiem grupy wiekowej 15-24 lat. To właśnie w grupie wiekowej 25-34 lat odsetek osób bez przynależności religijnej jest najwyższy (42 proc.). Ogólnie rzecz biorąc, więcej mężczyzn niż kobiet stwierdziło, że nie należy do żadnej religii (36 proc. w porównaniu do 31 proc. wśród kobiet).

Wiele osób zrezygnowało z przynależności religijnej w ciągu swojego życia. Wyniki pogłębionego badania na temat języka, religii i kultury przeprowadzonego w 2019 r. pokazują, że około dwie trzecie osób, które twierdzą, że nie mają przynależności religijnej, miało ją w dzieciństwie. Około połowa z tych osób należała do Kościoła rzymskokatolickiego, a 40 proc. do Kościoła ewangelicko-reformowanego. Odwróciły się od swojej religii głównie dlatego, że utraciły wiarę, lub nigdy jej nie miały (odpowiednio 15 proc. i 17 proc.). Kolejna jedna trzecia nie zgadzała się ze stanowiskiem zajmowanym przez swoją wspólnotę religijną.

Prawie jedna trzecia osób bez przynależności religijnej uważa się za w pewnym stopniu lub całkowicie uduchowione. W niektórych sytuacjach religia lub duchowość odgrywa również dość ważną lub bardzo ważną rolę dla osób bez przynależności religijnej, np. w trudnych momentach życia (28 proc.) lub w przypadku choroby (22 proc.). Około 30 proc. tych osób nie wierzy w jednego lub więcej bogów, ale w „siłę wyższą”.