Zapraszamy dzieci do naszej scholi Cecylki

Próby scholi odbywają się w każdy piątek o godz. 18.00 w salce (poradnia) wejście od stony parkingu. Scholę dziecięcą Cecylki w tym roku prowadzi pani Marta. Zapraszamy wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej, które chcą śpiewać. Zwykle Schola śpiewa podaczas Mszy Świętej w niedzielę o godz. 10.30.

Poniżej plakat zapraszający do udziału w scholi