Zdjęcia z Mszy 30.07.2023r. – Relikwie

Wprowadzenie przeczytane przed Mszą : Za chwilę rozpoczniemy Mszę Świętą pod przewodnictwem bp. Michała Janochy z Archidiecezji Warszawskiej. W procesji będą niesione relikwie świętych i błogosławionych 4 męczenników i 4 wyznawców. Sześcioro z nich było związanych z naszą diecezją. W dwadzieścia lat od konsekracji świątyni relikwie będą jeszcze jednym przypomnieniem o ważności wiary w Boga w Trójcy jedynego. Niech Maryja patronka naszej parafii pomaga nam jak i święci swoim orędownictwem w drodze do Boga i poznawaniu prawdy o nas i świecie.

W Mszy Świętej, w której uczestniczyło wielu wiernych parafian oraz gości, w homili ks. Biskup nawiązał do historycznych relacji łączących Archidiecezję Warszawską oraz naszą świątynię. W podziękowaniu za obecność ks. bp Michała Janochy pan Sylwester Kaczmarek podkreślał fakt, że proboszczami w tej parafii byli ks. Henryk Konowrocki oraz ks. Józef Kwiatkowski budownicy nowego Kościoła obaj kapłani warszawscy, więc dobrze się stało, że warszawski biskup przewodniczy tej uroczystości. W pprocesji relikwie nieśli przedstawiciele parafii: Św. Ireneusza z Lyonu + około 202 r. – Pan Marek i Pani Jola Rędzińscy ze wspólnoty neokatechumenalnej; Św. Stanisława Papczyńskiego +17 września 1701r – przedstawiciele parafian Pan Sylwester i Pani Renata Kaczmarek; Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego  + 17 września 1895r. – Pani Grażyna Krawczyk przedstawicielka grupy lektorów świeckich; Bł. Ignacego Kłopotowskiego + 7 września 1931r. – Pani Jolanta Jarosz katechetka;  Bł. Alfonsa Mazurka + 28 sierpnia 1944r. – Piotr Podkański; Św. Maksymiliana Maria Kolbe + 14 sierpnia 1941r. – Krzysztof i Grażyna przedstawiciele Odnowy w Duchu Świętym; Bł. Jerzego Popiełuszko + 19 października 1984r. – Pani Agnieszka i Tadeusz Przybyłek; Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego + 28 maja – Pani Ewa Żakowska z KŻR.

Po Mszy wystawiono Najświętszy Sakrament i została przeczytana Litania do Wszystkich Świętych uwzględniająca tych, których relikwie wprowadzono do parafii. Na koniec Mszy Świętej ks. Biskup Michał Janocha udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.