Beatyfikacja Papieża Pawła VI

Giovanni Baptista Montini urodził się w Concesio, w rodzinie Giorgia i Giuditty Montinich, 26 września 1897 roku. Pod koniec maja 1920 roku otrzymał w Bresci z rąk biskupa Giacinto Gaggia święcenia kapłańskie. W latach 1920-22 studiowałana Uniwersytecie Gregoriańskim filozofię i prawo na Uniwersytecie Rzymskim języki i literaturę. W tym samym czasie był słuchaczem Akademi Dyplomacji Kościelnej w Rzymie. Jednocześnie był księdzem w ubogiej parafii w dzielnicy Transtevere św. Wincentego a Paulo. W maju 1923 roku przybył jako sekretarz nuncjusza do Warszawy, jednak z powodu złego zdrowia już po kilku miesiącach wraca do Rzymu do Sekretariatu Stanu i zostaje mianowany moderatorem Włoskiej Akademickiej Młodzieży Katolickiej. W roku 1929 zostaje współpracownikiem późniejszego papieża Piusa XII, pracując w Watykańskim Sekretariacie Stanu. W 1954 roku Mons. Montini zostaje przez papieża Piusa XII mianowany arcybiskupem Mediolanu a później 12 grudnia konsekrowany w Rzymie na biskupa. Jan XXIII mianuje go kardynałem w pierwszym roku swojego pontyfikatu.

21 czerwca 1963 roku w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa dokonano wyboru kard. Giovanni Battista Montiniego na papieża. Już jako Papież otwiera II Sesję Soboru 29 września 1963 roku. W styczniu następnego roku udał się z pielgrzymką do Ziemi Świętej gdzie zostaje entuzjastycznie przyjęty. W roku 1964 pielgrzymuje do Indii a rok później przemawia w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych w (Nowy Jork). Tego samego roku 1965 zakończył obrady Soboru Watykańskiego II. Wśród 27 kardynałów nominowanych przez niego w czerwcu 1967 znalazło się nazwisko Karola Wojtyły. Roku później ogłosił encyklikę Humanae vitae, poświęconą obronie życia poczętego i krytykującą antykoncepcję. W roku 1970 ogłosił św. Teresę z Avila i Św. Katarzynę ze Sieny Doktorami Kościoła. W 1973 roku mianował kardynałem późniejszego swego następcę patriarchę Wenecji Albino Lucianiego. W maju 1974 ogłosił 1975 Rokiem Świętym. Umarł w Castel Gandlfo 6 sierpnia 1978 roku w wieku 81 lat przeżywszy 15 lat jako Papież. Ogłoszony Blogosławionym 18 października 2014 roku.

Błogosławiony Pawle, módl się za nami.