Pytanie: Czy w Polsce rządzi kler?

– …czy kler rządzi w Polsce?

Poniżej odpowiedź ks. profesora Józefa Krukowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na powyższe pytanie. Fragment jest cytatem z wywiadu z ks. Profesorem. Źródło: http://www.fronda.pl/a/ks-prof-jozef-krukowski-dla-frondapl-czy-polska-jest-panstwem-wyznaniowym,54770.html

„Absolutnie nie rządzi! (śmiech). W najwyższych organach władzy, jakimi jest Prezydent, czy poseł, senator, bądź minister – nie ma osób duchownych. W latach 90. zwrócono się do mnie, żebym kandydował na członka Trybunału Konstytucyjnego, ale odmówiłem, gdyż po pierwsze – jeden człowiek w takim organie władzy niewiele znaczy, a po drugie wybuchłaby wielka wrzawa, że państwo jest wyznaniowe. Z drugiej strony każdy obywatel RP, niezależnie od tego, czy i do jakiego kościoła należy, ma takie sama prawa wyborcze bierne i czynne. Zgodnie z Konstytucją RP, zarówno katolik świecki, jak i duchowny, gdyby chciał, to mógłby kandydować na stanowisko Głowy Państwa, czy inny organ władzy. Natomiast Kodeks Prawa Kanonicznego zabrania duchownym przyjmowania urzędów państwowych, z którymi  związane jest sprawowanie władzy, jurysdykcji itd.

Nieporozumienie polega na tym, że  niektóre środowiska chciałyby, żeby duchowni milczeli w sprawach społecznych, dotyczących poszanowania i ochrony praw człowieka, podstawowego prawa do życia, prawa do wolności słowa i sumienia, np. lekarza. Chcieliby, aby o duchownych nie słychać było w życiu publicznym. Oczywiście, że takie postulaty są sprzeczne z zasadami demokracji. Duchowni, w szczególności biskupi, mają prawo wypowiadania swoich opinii w życiu publicznym, mogą stawiać postulaty pod adresem władz państwowych, krytykować ustawy, jeżeli są sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka. Konstytucja RP nikomu tego nie zabrania. Na tym właśnie polega demokracja.”