Konwencja Rady Europy. Potrzebna?

Ciekawy komentarz  w sprawie uchwalenia przez Sejm RP w lutym 2015r., Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet.

Letarg społeczeństwa trwa… niestety jednak, czasy się zmieniły i obecny letarg jest bardziej niebezpieczny. Obecnie neguje się naturę, co jest dla przyszłości społeczeństwa niemal zabójcze. Potrzeba wstrząsu, by się w końcu przebudzić.

Po co nam bzdurne i szkodliwe konwencje równościowe czy „antyprzemocowe”? Kościół wskazuje coś dużo lepszego i sensownego: małżeński altruizm i szacunek. Jeśli te wartości będą ważne dla małżonków, naturalnie ukształtują przyszłe społeczeństwo.

Abp Henryk Hozer luty 2015r.