Modlitwa poranna w Kościele

Od poniedziałku 4 grudnia 2017 przez cały Adwent w dni powszednie zapraszamy na modlitwę poranną od godz. 6.00 do 6.45. Przez modlitwę jutrznię razem z czytaniami, przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia. Modlitwa odbędzie się w kaplicy za ołtarzem głównym.

Modlitwa rozpoczyna się recytacją psalmów z brewiarza, następnie czytane są czytania z godziny czytań, również z brewiarza. Słuchamy Ewangelii z dnia. Następnie następuje modlitwa w ciszy, potem pieśń Zachariasza, modlitwa powszechna, Ojcze Nasz i błogosławieństwo. Jeśli ktoś ma to proszę przynieść brewiarz.