Nowy dokument z Watykanu – fragment

W Watykanie 15 maja 2016r. w Zesłanie Ducha Świętego ukazał się dokument omawiający relację między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi w Kościele. Autorem dokumentu jest Kongregacja Doktryny Wiary, która w imieniu Papieża Franciszka ocenia bieżące sprawy związane z oficjalną nauką Kościoła.

OSSROM125764_Articolo

W punkcie 2 tego dokumentu czytamy:

„Zarówno przed, jak i po Soborze Watykańskim II powstało wiele zrzeszeń kościelnych, które stanowią cenne bogactwo dla odnowy Kościoła i dla pilnego „duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia”(6) całego życia kościelnego. Do wartości i bogactwa wszystkich tradycyjnych stowarzyszeń, cechujących się szczególnymi celami, a także instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego dołączają się nowsze, które można opisać, jako zrzeszenia wiernych, ruchy kościelne i nowe wspólnoty, a którym poświęcony jest niniejszy dokument. Nie należy ich, bowiem pojmować jedynie, jako dobrowolnej formy zrzeszania się ludzi dążących do jakiegoś konkretnego celu o charakterze religijnym lub społecznym. Charakter „ruchów” odróżnia je w panoramie kościelnej, jako coś bardzo dynamicznego, zdolnego do wzbudzenia szczególnej atrakcyjności dla Ewangelii i podsunięcia propozycji życia chrześcijańskiego, zasadniczo globalnego, obejmującego wszystkie aspekty ludzkiego istnienia…”

Zainteresowanych całością tekstu zapraszamy do lektury.

OSSROM125367_LancioGrande

http://kosciol.wiara.pl/doc/3233255.Iuvenescit-Ecclesia-Odmlodzony-Kosciol