Papież Franciszek naucza 9.07.

Podczas niedzielnej modlitwy na Placu Św. Piotra dnia 9 lipca Papież Franciszek mówił: „Jezus nie odejmuje nam ciężarów życia, ale udrękę serca; nie odbiera nam krzyża, ale niesie go wraz z nami. A razem z Nim każdy ciężar staje się lekki (por. w. 30), ponieważ On jest pokrzepieniem, którego poszukujemy. Kiedy Jezus wchodzi do naszego życia, to wraz z Nim przychodzi też i pokój, który pozostaje także w obliczu prób. Idźmy do Jezusa, dajmy Mu nasz czas, spotykajmy Go codziennie w modlitwie, w dialogu ufnym i osobistym; dążmy do zażyłości z Jego Słowem, odkrywajmy bez obaw Jego przebaczenie, zaspokajajmy nasz głód, karmiąc się Jego Chlebem Życia: wówczas poczujemy, że On nas miłuje i pociesza. On sam o to prosi, niemal nalegając. Powtarza to raz jeszcze pod koniec dzisiejszej Ewangelii: «Uczcie się ode Mnie […], a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych» (w. 29)” – mówił Papież.

zródło pl.radiovatican.va