Podsumowanie roku 2018 i plany

Co udało się zrobić w roku 2018

Od strony sakramentalnej, udzielono 96 chrztów, 28 ślubów, pochowaliśmy 70 osób część z nich na naszym cmentarzu parafialnym. 86 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej a 44 osoby przyjęły sakrament bierzmowania. Przez cały rok z małymi przerwami obraz Matki Bożej Częstochowskiej wędrował po parafii, po kolędzie obraz ponownie będzie odwiedzał domy parafian. Przygotowywaliśmy 22 pary do sakramentu małżeństwa. Z poradni rodzinnej na bieżąco korzystały młodsze i starsze pary. Odwiedzaliśmy chorych z sakramentami w tym roku ponad 60 osób. Z posługi sakramentalnej w konfesjonale korzystają regularnie nie tylko wierni z naszej parafii. W mszach Świętych uczestniczy około 10 procent osób więcej niż dwa lata temu. Udało się nam prowadzić Msze Święte z kazaniami dla dzieci. Swoje spotkania i śpiewy kontynuowała Schola dziecięca oraz Schola dorosłych. Ministranci odbywali zbiórki oraz grali wraz z opiekunami w piłkę nożną. W minionym roku pożegnaliśmy dwóch wikariuszy, którzy zostali proboszczami: ks. Roberta proboszcza w Guzowie oraz ks. Witka proboszcza w Słupi. To już 3 proboszczów jacy wyszli z parafii w czasie ostatnich 5 lat.

Niektóre prace i remonty roku 2018:

Zakończyliśmy malowanie Kościoła. Uszczelniano poliwęglanem otwory okienne. Sufit oraz gzyms a także okna na górze zostały gruntownie wyczyszczone. Wyszlifowano posadzkę w prezbiterium. Pomalowano klatki schodowe w Kościele dolnym. Prowadzono szereg prac usprawniających funkcjonowanie budynku, zakładanie czujek do świateł, automatykę do zapalania światła itp.

Na zewnątrz wyremontowano dwie zewnętrze ściany Kościoła około 850 m2, naprawiono kostkę przy wejściach bocznych, wymieniono oświetlenie na parkingu za Kościołem, położono dodatkową kostkę około 300 m2, założono poręcze przy gzymsach bocznych a na cmentarzu ułożono dwie nowe alejki z kostki oraz wyremontowano kaplicę cmentarną.

Prace wykonujemy metodą gospodarczą, firmy zapraszamy tylko do prac specjalistycznych. To niewątpliwie obniża koszty remontów i inwestycji.

Parafia kończy rok z małym zapasem finansowym na koncie potrzebnym na bieżące funkcjonowanie. Jeszcze do roku 2022 będziemy mieli zobowiązania wynikające z wybudowania plebanii i remontu dolnego Kościoła zakończonego w roku 2012.

Bieżące prace udało się zrealizować dzięki ofiarności parafian oraz waszej odpowiedzialności za utrzymanie i dbanie o Kościół za co bardzo dziękuję.

 

Co planujemy w roku 2019

Będą głoszone katechezy dla dorosłych już w miesiącu lutym br.. W dzisiejszych czasach tak zwane duszpasterstwo sakramentalne jest nie wystarczające dla wiernych. Wiara wielu osób uczęszczających nie regularnie do Kościoła ogranicza się tylko do modlitwy, nie widać jej w postawach życiowych, czyli życiu zgodnym z nauką Chrystusa i Kościoła.

Chcemy kontynuować formację lektorów i ministrantów, w dalszym ciągu wspierać duszpastersko grupę Odnowy w Duchu Świętym. Jak co roku dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej są zaproszone z rodzicami. Rodzice mają swoje oddzielne spotkanie z proboszczem w czasie dodatkowej Mszy Świętej w niedzielę przynajmniej raz w miesiącu. Młodzi, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania powinni być formowani w małych grupach, niestety to dopiero nasze plany.

Ważnym jest zaangażowanie w liturgię osób świeckich. O ile w święta i ważne uroczystości następuje mobilizacja i znajdują się osoby świeckie, które aktywnie uczestniczą w liturgii o tyle w trakcie roku brakuje np. czytających czyli lektorów. To bardzo dziwny i smutny widok, jak ksiądz sam wszystko czyta od ambony, nawet modlitwę wiernych. Chcielibyśmy stworzyć grupę osób czytających, które same bez proszenia podejdą na Mszy i przeczytają lekturę z lekcjonarza. Nie trzeba do tego specjalnego stroju, tylko trochę odwagi oraz umiejętności wyraźnego głośnego czytania.

Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze to w roku 2019 chcielibyśmy kontynuować odnawianie ścian zewnętrznych. Zadbać o uporządkowanie ogrodu przed Kościołem od ulicy 15 sierpnia. Na dachu Kościoła najprawdopodobniej w kwietniu 2019 roku zostaną umieszczone panele słoneczne produkujące energię elektryczną. Inwestycja ta czeka od kilku lat na realizację i nie wymaga od parafii dodatkowego wkładu finansowego. Będziemy porządkować skarpę za Kościołem oraz jeśli się uda zostanie położony asfalt na zniszczonych fragmentach wokół Kościoła i na placu za Kościołem.