Pomnik Jana Pawła II w Sochaczewie…

STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie poparcia dla premier rządu polskiego, pani Beaty Szydło działań zmierzających do przeniesienia z francuskiej gminy Ploermel pomnika św. Jana Pawła II do Polski oraz deklaracji przyjęcia pomnika na teren miasta Sochaczew.

Rada Miejska w Sochaczewie w pełni solidaryzuje się z decyzją pani premier Beaty Szydło w sprawie podjęcia starań, by „ocalić od ocenzurowania” pomnik papieża Jana Pawła II we Francji i przenieść go do Polski, gdzie znajdzie swój dom na Ziemi Ojczystej. Rada Miejska w Sochaczewie w pełni popiera stanowisko Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie działań pani Beaty Szydło zmierzających do przeniesienia pomnika św. Jana Pawła II do Polski. Rada Miejska w Sochaczewie w pełni solidaryzuje się ze stanowiskiem Rady Powiatu w Sochaczewie co do przyjęcia pomnika św. Jana Pawła II na ziemi sochaczewskiej i deklaruje, że miasto Sochaczew wyraża chęć i gotowość na jego przyjęcie. Sochaczew to największa aglomeracja powiatu sochaczewskiego, który w swoich granicach posiada wiele stosownych i godnych lokalizacji dla monumentu naszego wielkiego rodaka. Decyzja francuskiej Rady Stanu o usunięciu krzyża z pomnika Jana Pawła II w gminie Ploermel i jej stwierdzenia, że jest on „ostentacyjnym symbolem religijnym”, który „łamie zasadę świeckości państwa” oburzyła radnych. Wiemy przecież jak wielką wagę Jan Paweł II przywiązywał do stosunków z ludźmi innej wiary a także z niewierzącymi, nie tylko w ramach chrześcijaństwa. Do dziś jest on autorytetem dla chrześcijan, ludzi innych wyznań a także niewierzących. Dlatego, też stajemy w obronie pamięci naszego rodaka papieża Jana Pawła II, który jest symbolem zjednoczonej, chrześcijańskiej Europy. Zdecydowanie nie godzimy się na niszczenie symboli i wartości chrześcijańskich w przestrzeni publicznej i prywatnej. Spuścizna kulturowa i duchowa św. Jana Pawła II wymaga od nas wszystkich by w razie potrzeby stanąć w jej obronie. Jest to nie tylko nasza dobra wola ale także nasz patriotyczny obowiązek. Jednocześnie wyrażamy wdzięczność i szacunek wobec mieszkańców i władz gminy Ploermel za odważną postawę w obronie Krzyża i pomnika św. Jana Pawła II.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek