Pożegnanie obrazu 24 czerwca br.

Dnia 24 czerwca 2017 roku na rynku w Łowiczu miało miejsce uroczyste pożegnanie kopi obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który nawiedzał poszczególne parafie i miejsca kultu naszej diecezji. Głównym punktem programu uroczystego pożegnania była Msza Święta pod przewodnictwem abp metropolity krakowskiego Marka Jędraszewskiego. Na Rynku specjalnie z tej okazji został ustawiony 10-metrowy krzyż, symbol misji, które miały miejsce w parafiach diecezji.

Księża arcybiskupi i biskupi w liczbie około 30, licznie zgromadzeni prezbiterzy reprezentujący diecezję łowicką, diakoni i asysta liturgiczna przeszli procesyjnie z budynku muzeum do ołtarza ustawionego na tyłach Katedry. Homilię podczas Mszy wygłosił abp metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź. Na zakończenie Mszy Świętej do zgromadzonych wiernych przemówił arcybiskup Marek Jędraszewski oraz biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba. Biskup Dziuba dokonał aktu zawierzenia diecezji łowickiej Pani Jasnogórskiej. Obecnie kopia obrazu zostanie przekazana do diecezji warszawsko-praskiej. W Mszy Świętej na Starym Rynku uczestniczyli również księża i delegacje z diecezji warszawsko-praskiej.

Fotografie M. Kowalik oraz A. Napórkowska