Z nauczania papieża Franciszka

Z okazji przypadającego 9 listopada br. Święta Bazyliki Św. Jana na Lateranie papież powiedział:

„Iluż jest dziś chrześcijan, którzy wiedzą, kim jest Jezus, wiedzą, kim jest Ojciec, bo modlą się Ojcze Nasz. Ale kiedy mówisz im o Duchu Świętym, to odpowiadają: «Ależ tak, to ten gołąbek». I na tym koniec. Jednak Duch Święty jest życiem Kościoła, jest twoim życiem, moim życiem… Jesteśmy świątynią Ducha Świętego i musimy strzec Ducha Świętego do tego stopnia, że św. Paweł mówi chrześcijanom, by nie zasmucali Ducha Świętego, czyli by swym zachowaniem nie naruszali harmonii, którą Duch Święty sprawia w nas i w Kościele. On jest harmonią i wprowadza harmonię w tym budynku” – mówił Papież.

Na zakończenie Franciszek wspomniał też o potrzebie oczyszczania Kościoła. Wynika to z faktu, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Dlatego też stale musimy oczyszczać siebie i nasze wspólnoty na różnych szczeblach, również wspólnotę Kościoła powszechnego. Jest to niezbędne, aby Kościół mógł wzrastać – dodał Papież.