24 marca 2024 r. Narodowy Dzień Życia

24 marca obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Życia. Poniżej depesza KAI z dnia 23 marca 2024r.

Od naszego zaangażowania zależy przyszłość Polski – napisali w przesłaniu na obchodzony 24 marca Narodowy Dzień Życia przedstawiciele 30 polskich organizacji pro-life. W przekazanym KAI dokumencie podkreślają, że w Polsce trwa zamach na fundamentalne wartości w tym prawo do życia. 

“Nasz głęboki sprzeciw budzi narracja, że to polskie kobiety domagają się prawa do aborcji. Prezentowanie stanowiska wąskiej grupy radykalnych feministek jako głosu polskich kobiet jest uzurpacją i poważnym nadużyciem” – czytamy w przesłaniu. Środowiska pro-life zaapelowały o udział  w Narodowym Marszu Życia który przejdzie ulicami Warszawy 14 kwietnia
Publikujemy treść przesłania:

PRAWO DO ŻYCIA POLSKĄ RACJĄ STANU
Przesłanie na Narodowy Dzień Życia (24 marca)

W imieniu obrońców życia i rodziny, których w Polsce są miliony, stojąc wobec bezprecedensowego zamachu na wartości uniwersalne i fundamentalne, jakimi są prawo do życia oraz prawo kobiet do godnego macierzyństwa, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o szczególną mobilizację i zdecydowane przeciwstawienie się próbom legalizacji aborcji i niszczenia rodziny. Misją Polski, jak to niejednokrotnie podkreślał święty Jan Paweł II, jest dawanie świadectwa, że tylko cywilizacja oparta na poszanowaniu prawa do życia wszystkich obywateli, od poczęcia do naturalnej śmierci, ma szansę przetrwać. „Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości” – to jedno z przesłań, jakie zostawił nam nasz wielki rodak. 

Nasze zdumienie i najwyższe oburzenie budzi licytacja rządzących partii o to, kto szybciej i bardziej skutecznie doprowadzi do legalizacji aborcji, likwidacji klauzuli sumienia, legalizacji związków homoseksualnych czy deprawacji młodego pokolenia. Określanie obowiązującego prawa chroniącego życie mianem „nieludzkiego” przez drugą osobę w Państwie (Marszałka Sejmu) uznajemy za przekroczenie wszelkich granic elementarnej uczciwości i przyzwoitości. Obowiązujące prawo chroniące życie jest wyróżnikiem Polski na tle innych krajów demokratycznych i jest dowodem równego traktowania i niedyskryminacji wszystkich obywateli, co jest powodem do dumy dla Polaków i inspirującym przykładem dla innych (np. wprowadzania prawa chroniącego życie w różnych stanach USA). Podkreślić też należy, że zgodne jest z Konstytucją RP, co niejednokrotnie potwierdzał Trybunał Konstytucyjny. 

Nasz głęboki sprzeciw budzi także narracja, że to polskie kobiety domagają się prawa do aborcji. Prezentowanie stanowiska wąskiej grupy radykalnych feministek jako głosu polskich kobiet jest uzurpacją i poważnym nadużyciem. Jest też zniewagą milionów Polek, które w macierzyństwie widzą swoje powołanie i są świadome, że prawo chroniące życie chroni także ich godność, a także zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne, przyczyniając się do wzrostu szacunku dla ich roli w społeczeństwie.
Należy też podkreślić, że w obliczu demograficznej katastrofy, postulaty upowszechnienia aborcji, promowanie tabletek „dzień po” wśród nieletniej młodzieży, nacisk na demoralizującą edukację seksualną w szkole, a także uderzenie w rodzinę poprzez promocję i próby legalizacji związków nieformalnych, jako atak na wartości konstytuujące byt naszej Ojczyzny, jest sprzeczne z polską racją stanu i nosi znamiona zdrady narodowej.

Narodowy Dzień Życia, przypadający decyzją Sejmu RP 24 marca, jest też rocznicą męczeńskiej śmierci wielodzietnej rodziny Ulmów. Życie i śmierć tej, ale także wielu innych rodzin gotowych poświęcić swoje życie w imię ratowania życia i godności innych (w tym przypadku eksterminowanych Żydów), niech będzie dla nas wszystkich przykładem determinacji w walce o prawo do życia, a słowa z Jasnogórskich Ślubów Narodu „gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść niż śmierć zadać niewinnym” zobowiązaniem do niezłomnej walki o prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci w naszej Ojczyźnie!

Pamiętajmy! Zagrożenie jest poważne. Od naszego zaangażowania zależy przyszłość Polski. Już teraz wzywamy do masowego uczestnictwa w Narodowym Marszu Życia (www.narodowymarszzycia.pl), który przejdzie ulicami Warszawy 14 kwietnia br. pod wymownym i jakże aktualnym hasłem: NIECH ŻYJE POLSKA!

                        W imieniu Koalicji dla Życia i Rodziny:

1.      Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka – Wojciech Zięba
2.      Narodowy Marsz Życia – Lidia Sankowska-Grabczuk
3.      Fundacja „Głos dla Życia” – dr Paweł Wosicki,
4.      Fundacja Św. Benedykta – Bogusław Kiernicki
5.      Instytut ORDO CARITATIS – Lech Łuczyński
6.      Marsz Świętości Życia – Lidia Klempis
7.      Patronat nad Rodziną – Urszula Wosicka
8.      Poznań dla Życia – Wojciech Gulczyński
9.      Fundacja „Słowo” – Jan Klawiter
10.  Ruch 4 Marca – Paweł Adamiak
11.  Stowarzyszenie Nauczycieli NPR – Anna Dyndul
12.  Fundacja Misja Służby Rodzinie – dr Piotr Wołochowicz
13.  Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci –  Magdalena Czarnik
14.  Stowarzyszenie Solidarność Polskich Rodzin – Grażyna Soja
15.  Instytut Analiz Płci i Seksualności „Ona i On” – Agnieszka Marianowicz-Szczygieł
16.  Małopolskie Stowarzyszenia Sołtysów – Grzegorz Przybyło
17.  Polskiego Forum Ludowo Chrześcijańskiego OJCOWIZNA – Paweł Murzyn
18.  Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza – Waldemar Wasiewicz
19.  Fundacja Pomocy Bliźniego „Credo” – Bogusław Bernard
20.  Tarcza Rodziny – Paweł Grzegorzewicz
21.  Warszawscy Obrońcy Życia i Rodziny – Piotr Zajkowski
 
Oraz m.in.:
22.  Dariusz Hybel – magazyn „Głos dla Życia”
23.  Wanda Urmańska – Zespół Ochrony Bezbronnych i Małoletnich Wspólnoty Emmanuel
24.  Magdalena Korzekwa-Kaliszuk – Fundacja Grupa Proelio
25.  Sylwia Wiśniewska – Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa
26.  Elżbieta Lachman – Polskie Forum Rodziców 
27.  Paweł Kryszczak – Stowarzyszenie Straż Narodowa
28.  Michał Guzek – Fundacja „Chrześcijańskie Granie”
29.  Joanna Kwiatkowska – Wspólnota „Woda Życia” 
30.  Artur Wolski – Fundacja Skrzydła Chwały