19.03 Uroczystość Św. Józefa akt zawierzenia

19 marca we wtorek za tydzień o godz. 18.00 zapraszamy mężczyzn na Mszę Świętą wieczorną a po niej zawierzymy ich w modlitwie opiece św. Józefa. Zapraszamy wszystkie pokolenia od młodzieńców po panów w wieku sędziwym. W tym samym czasie w Sanktuarium w Miedniewicach w tej samej intencji będzie modliła się delegacja mężczyzn z naszej parafii. Poniżej tekst zawierzenia. Można tę modlitwę odmówić indywidualnie.

Święty Józefie, wybrany przez Boga na Opiekuna Pana naszego Jezusa Chrystusa i na Oblubieńca Maryi, naszej Matki i Królowej!  Kościół święty, Ojczyzna nasza i nasze rodziny stają obecnie w obliczu nowych i trudnych zadań.  Zdając sobie z tego sprawę i ufając Twojemu możnemu orędownictwu, uciekamy się do Ciebie. Twojej opiece się oddajemy i poświęcamy.

Racz przyjąć nasze życie i wysłuchaj prośby, które do Ciebie pokornie zanosimy.  Dopomagaj, by jednoczyła nas jedna wiara i jedna miłość oraz by nigdy nie zabrakło nam nadziei chrześcijańskiej.  Naucz nas mężnie bronić wiary i chrześcijańskich obyczajów; uczyń nas wiernymi i kochającymi mężami, ojcami, dziadkami, synami i wnukami!

Dopomóż, byśmy byli troskliwymi, wrażliwymi i odpowiedzialnymi opiekunami naszych rodzin. Obdarz nas mądrością i odwagą w roztropnym wychowaniu dzieci. Spraw, by z naszych rodzin nigdy nie zabrakło powołań do małżeństw chrześcijańskich, kapłaństwa Chrystusowego i do życia konsekrowanego!

Święty Józefie wybacz nasze słabości i dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij nas pod swoją Ojcowską opiekę. Chcemy być Twoimi wiernymi synami. Wskazuj nam drogę do Maryi, Matki Nieustającej Pomocy, Patronki Naszej Parafii. Prowadź do Jezusa Chrystusa, którego wybieramy jako Pana i Króla naszych serc!  Dopomóż byśmy wzorowali się na Świętej Rodzinie z Nazaretu, a z naszych rodzin uczynili domowy Kościół, pełen wiary, nadziei i miłości!

Patronie Kościoła świętego i Opiekunie Ojczyzny naszej, Mężu Sprawiedliwy, który niegdyś troskliwie strzegłeś i prowadziłeś Dziecię Jezus, prosimy Ciebie, utwierdź nas i naszą Ojczyznę w niezachwianej wierności zasadom Kościoła katolickiego, zachowaj nas w sprawiedliwości i miłości społecznej, a w grożących niebezpieczeństwach broń nas i nasze rodziny.
Amen.