Apel katolickich biskupów Białorusi

Jak podaje Katolicka Agencja Prasowa biskupi Białorusi wystosowali list, który zalecono by przeczytać w każdym kościele dnia 16 sierpnia br.:

„My, katoliccy biskupi Białorusi, potępiamy każdy akt przemocy popełniony przez brata przeciwko bratu. Dlatego też jeszcze raz apelujemy do zakończenia niepotrzebnej agresji i rozpoczęcia dialogu dla dobra człowieka i całego naszego społeczeństwa – czytamy w ogłoszonym wczoraj apelu, pod którym podpisali się wszyscy biskupi katoliccy. Zapraszają też katolików z Białorusi do codziennej modlitwy w intencji Ojczyzny i całego narodu.

A oto pełen tekst Apelu Katolickich Biskupów Białorusi:

Wielebni księża, osoby konsekrowane i wszyscy ludzie dobrej woli!

Już od kilku dni w naszej Ojczyźnie trwają starcia między obywatelami a funkcjonariuszami organów ścigania. Kolejne wybory wywołały napięcie w naszym społeczeństwie. W wyniku aktywnej konfrontacji przelano krew i jest wiele poszkodowanych zarówno fizycznie, jak i moralnie. Wielu z nich to spokojni i niewinni ludzie w różnym wieku.

My, katoliccy biskupi Białorusi, potępiamy każdy akt przemocy popełniony przez brata przeciwko bratu. Dlatego też jeszcze raz apelujemy do zakończenia niepotrzebnej agresji i rozpoczęcia dialogu dla dobra człowieka i całego naszego społeczeństwa.

Jako ludzie wierzący rozumiemy nasze ograniczenia. Dlatego przywołując słowa naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa: „ Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28), zapraszamy katolików z Białorusi do codziennej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny i całego narodu.

W związku z tym apelujemy, aby:

1. 16 sierpnia, we wszystkich parafiach celebrować Mszę św. W intencji naszej Ojczyzny i jej narodu i w taki sposób przeprowadzić ogólnobiałoruską Modlitwę Eucharystyczną

2. Podczas każdej Mszy św. w Modlitwie Wiernych dodawać specjalną intencję za nasz kraj.

3. Organizować w parafiach codzienną ogólnobiałoruską adorację Najświętszego Sakramentu w intencji naszej Ojczyzny, jej narodu i pokojowego zakończenia konfliktu. Czas przeprowadzenia adoracji wyznacza proboszcz na podstawie rozważnego osądu.

4. Codziennie, na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy św. odmawiać specjalną modlitwę. Można wykorzystać następujący tekst:

Modlitwa za Ojczyznę (według św. Jana Pawła II)

Matko Boża, Królowo Białorusi, dziękując Ci za Twoją Opiekę Macierzyńską, powierzamy Tobie Naszą Ojczyznę, naszą teraźniejszość i przyszłość. Niech dążenie do wspólnego dobra zwycięży egoizm i podziały. Niech wszyscy, którzy rządzą naszym krajem ujrzą w Tobie pokorną Służebnicę Jezusa Chrystusa i uczą się służyć i dostrzegać potrzeby swoich obywateli, aby Białoruś mogła stać się królestwem miłości, prawdy, sprawiedliwości i pokoju, w którym szanowane jest Imię Twojego Syna i godność każdego człowieka. Matko Jednorodzonego Syna Bożego, który dał nam nowe przykazanie miłości jako główną zasadę życia, wstaw się za nas, abyśmy stali się pilnymi budowniczymi świata solidarności, w którym miłość przemienia konflikty zbrojne w pokój, a cywilizację śmierci – w cywilizację życia. Niech nasz lud zawsze będzie wierny Bogu, Władcy całego świata.

Matko jedności i pokoju, umocnij wspólnotę Kościoła Twojego Syna, pomóż, aby wszyscy chrześcijanie mocą Ducha Świętego stali się jedną rodziną sióstr i braci Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata – wczoraj, dziś i na wieki.

O łaskawa, litościwa, Najmilsza Panno Mario, przyjmij nasze zaufanie, wzmocnij je w naszych sercach i złóż je przed Obliczem Boga, w Świętej Trójcy Świętej Jedynego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

…..

Wszystkich, którzy przyłączają się do modlitwy w intencji naszej umiłowanej Białorusi i jej narodu, powierzamy opiece Najświętszej Maryi Panny, Stolicy Mądrości i Królowej Pokoju, i całym sercem błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.”

Katoliccy biskupi Białorusi, Mińsk, 13 sierpnia 2020 r.

fot. Joanna Borowska