Dzień życia konsekrowanego

Dnia 2 lutego Kościół katolicki obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. Ustanowił go w roku 1997 r. św. Jana Pawła II. Tego dnia modlimy się za osoby konsekrowane. Za braci i siostry, których spotkaliśmy w naszym życiu a którzy oddali swe życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich w modlitwie szczególnie podczas dzisiejszej Eucharystii dnia 2 lutego 2015 r. Na zdjęciu bł. Maria Stella Mardosewicz i 10 Towarzyszek z Nowogródka, nazaretanki.