PIELGRZYMKA DO SOKÓŁKI I BIAŁEGOSTOKU

Liczna grupa kandydatów, ministrantów, lektorów i scholi wraz z rodzicami oraz ks. Witoldem, udała się w sobotę, 30 września 2017 r. na pielgrzymko-wycieczkę do Sokółki i Białegostoku. Już o 6.00 rano autokarem wyruszyli spod naszego kościoła w daleką drogę z radością i modlitwą na ustach. O godz. 11.00 wszyscy uczestniczyli we Mszy św. w kościele św. Antoniego w Sokółce. Od 2008 r. to wyjątkowe miejsce ze względu na cud eucharystyczny. Widać było wśród ministrantów wielkie przeżycie i skupienie na modlitwie szczególnie wtedy, gdy mogli bardzo blisko klęczeć Najświętszego Sakramentu.

Po nabyciu pamiątek oraz po obiedzie pielgrzymka udała się do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Ogromne wrażenie na wszystkich zrobiła góra krzyży, tam również zostawiliśmy pamiątkowy krzyż. To miejsce, gdzie koniecznie trzeba nabrać wody ze źródełka, która użyta z wiarą pomaga w chorobach oczu. Dla dzieci przygotowano tam plac zabaw.

Pobyt w Białymstoku rozpoczął się od modlitwy koronki do Bożego Miłosierdzia w sanktuarium bł. ks. Michała Sopoćki. Potem było przejście do ogrodów pałacu Branickich i cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy. Następnie indywidualny spacer deptakiem aż do Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Nadszedł w końcu czas powrotu do domu. W Warszawie jeszcze kolacja – oczywiście w McDonald’s. Wszyscy szczęśliwie i z radością ok. 22.00 dotarli do Sochaczewa.

Trzeba wszystkim życzyć, aby każde uczestniczenie w Eucharystii było jeszcze bardziej świadome i otwarte na obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina !!!