Z nauczania papieża Franciszka

Miejscem chrześcijanina jest świat, aby głosić Jezusa, ale jego oczy są zwrócone w stronę nieba, aby z Nim się jednoczyć– mówił Papież na porannej Mszy 26 maja 2017r., w Domu św. Marty. Podkreślił, iż Pismo Święte wskazuje na trzy słowa, miejsca odniesienia dla drogi chrześcijanina. Pierwszym z nich jest pamięć. „Aby być dobrym chrześcijaninem – stwierdził Franciszek – trzeba zawsze pamiętać o pierwszym i następnych spotkaniach z Jezusem”. Ta pamięć jest łaską, bo w  chwilach próby daje nam pewność…

Drugim punktem odniesienia jest modlitwa. Bo choć Jezus fizycznie na ziemi jest nieobecny, to jednak ciągle jest z nami zjednoczony, wstawiając się za nami. „Musimy prosić o łaskę kontemplacji nieba, łaskę modlitwy, relacji z Jezusem w modlitwie, który wtedy nas słucha i jest z nami”.

„I wreszcie trzecie słowo: świat. Jezus, zanim nas opuścił – słyszymy to w Ewangelii o Wniebowstąpieniu – mówił do uczniów: «Idźcie na cały świat i nauczajcie». Idźcie: miejscem chrześcijanina jest świat, aby głosić Słowa Jezusa, aby mówić, że zostaliśmy zbawieni, że On przyszedł, aby dać nam łaskę, aby zabrać nas ze sobą do Ojca” – powiedział Franciszek. zródło pl.radiovatica.va