Nowenna w int. Ojczyzny, zgody i poszanowania życia

INFORMACJE PRAKTYCZNE

dotyczące Nowenny w intencji Ojczyzny, zgody narodowej  i poszanowania życia ludzkiego za wstawiennictwem męczenników polskich:  św. Andrzeja Boboli i bł. Jerzego Popiełuszki w dniach od 16 do 24 marca 2024 roku oraz jej transmisji internetowych z udziałem biskupa

Głównym punktem transmisji internetowej Nowenny jest modlitwa biskupa w ustalonym miejscu o godz. 21:20 według ustalonego porządku:

– Znak krzyża

– Odczytanie intencji na dany dzień

– Ojcze nasz

– Zdrowaś Maryjo

– Modlitwa za Ojczyznę (sugerowana jest poniższa modlitwa ks. Piotra Skargi SJ)

– Błogosławieństwo biskupa

Tekst sugerowanej modlitwy za Ojczyznę

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi SJ

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.


Jeśli jest taka możliwość, gdy na przykład w kościele są również wierni, transmisję można rozpocząć już o godz. 21.00, by odmówić wraz z ludem Apel Jasnogórski. Po nim byłby czas na krótkie rozważanie. Punktualnie o 21:20 bardzo prosimy o odmówienie samej Nowenny.

Intencje szczegółowe Nowenny na każdy dzień

  • Dzień pierwszy (16 marca) – O odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków;
  • Dzień drugi (17 marca) – O pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną;
  • Dzień trzeci (18 marca) – O zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski;
  • Dzień czwarty (19 marca) – O odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin;
  • Dzień piąty (20 marca) – O siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania;
  • Dzień szósty (21 marca) – O światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny;
  • Dzień siódmy (22 marca) – O prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych;
  • Dzień ósmy (23 marca) – O szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej;
  • Dzień dziewiąty (24 marca) – O pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.